• 50% Live Casino Bonus  #Deposit

  50% Live Casino Bonus

  Terma dan syarat:

    1. Promosi ini akan bermula dari 28hb April 2021 sehingga notis selanjutnya.
    2. Promosi ini hanya boleh dituntut oleh ahli mendaftar baru.
    3. Promosi ini memerlukan deposit minimum RM30
    4. Bonus maksimum yang dituntut dalam promosi ini adalah RM1000 dan keperluan rollover ialah 10 kali.
    5. Sebelum penarikan apa-apa kemenangan, jumlah deposit penuh + jumlah bonus mesti dilancarkan lebih dari 10 kali.

        Contoh:
                 I. Deposit = RM100
                II. Bonus = RM100 * 50% = RM50
               III. Keperluan peralihan = (RM100 + 50) x 10 kali = RM1500 (atau mata wang setaraf)

    6. Permainan Blackjack 21, 3 Gambar, Poker, RNG, XE88 dan 918Kiss tidak terpakai untuk promosi ini dan tidak akan diambil ke dalam perhitungan atau menghitung ke atas sebarang keperluan rollover.
    7. Semua pertaruhan dan pertaruhan tidak sah, pertaruhan taruhan dan kedua-dua pertaruhan sisi tidak akan diambil ke dalam pengiraan rebat kasino atau menghitung terhadap sebarang keperluan rollover.
    8. Setiap orang hanya dibenarkan memiliki akaun AFBCASH yang unik. Jika mana-mana akaun AFBCASH berganda dari orang yang sama dijumpai, AFBCASH berhak untuk menamatkan akaun orang tertentu atau membekukan kredit secara kekal.
    9. Aktiviti ini mesti mematuhi terma dan syarat platform Afbcash, dan tafsiran akhir semua tawaran dimiliki oleh 【Afbcash】.
  10. Promosi ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan promosi lain.
  11. Sekiranya syarat penggantian bonus ini tidak dipenuhi dalam tempoh 30 hari bermula dari tarikh bonus diluluskan, dana yang disimpan dalam perolehan dan baki bonus akan hilang.

Contact Us